Aansprakelijkheidsverzekering

Een aansprakelijkheidsverzekering dekt het aansprakelijkheidsrisico voor schade aan derden. Ook wanneer (huis)dieren of andere (on)roerende zaken schade hebben veroorzaakt. Daarnaast zijn in de aansprakelijkheidsverzekering kosten gedekt die voortvloeien uit niet-terechte aanspraken. De betreffende verzekeringsmaatschappij neemt het verweer daartegen geheel voor haar rekening, hierdoor ben je er zeker van dat kosten op een goede manier wordt afgehandeld.

Aansprakelijkheidsverzekering particulieren

Een aansprakelijkheidsverzekering voor particulieren (AVP) dekt het aansprakelijkheidsrisico van particulieren voor schade aan derden in bijna alle privésituaties. Daarnaast is er in een aansprakelijkheidsverzekering particulieren sprake van een werelddekking. En ook (geleidelijke) milieuschades (olietank, asbest) vallen onder de aansprakelijkheidsverzekering, voor zover de verzekerde voor de schade aansprakelijk is.

Aansprakelijkheidsverzekering afsluiten

Een aansprakelijkheidsverzekering afsluiten kan op verschillende manieren. Je kunt kiezen voor een aansprakelijkheidsverzekering zakelijk, een individuele dekking of juist een aansprakelijkheidsverzekering afsluiten voor een compleet gezin. In dat laatste geval zijn alle gezinsleden meeverzekerd. Ook kinderen, die in verband met studie buitenshuis wonen, blijven verzekerd. De aansprakelijkheid voor letselschades die gezinsleden elkaar toebrengen is met een aansprakelijkheidsverzekering ook gedekt. Ons advies bij iedere aansprakelijkheidsverzekering is om het verzekerde bedrag zo hoog mogelijk in te schalen. Dit heeft twee redenen:
1. De uitbetalingen die verzekeraars doen als gevolg van deze aansprakelijkheidsverzekeringen zijn hoger bij een hoger verzekerd bedrag. Met name als er sprake is van letselschade.
2. Mocht er een situatie ontstaan waarin de rechter de hoogte van de uitkering bepaalt, dan kan hij bekijken of je jezelf redelijkerwijs als verantwoordelijk persoon hebt gedragen en alles hebt gedaan om schade te voorkomen. Is dit het geval dan gaat een rechter vaak uit van de hoogste standaard bedragen.

Aansprakelijkheidsverzekering particulieren verplicht?

Een aansprakelijkheidsverzekering particulieren is niet verplicht, maar wel aan te raden. Wanneer je aansprakelijk wordt gesteld voor veroorzaakte schade, bijvoorbeeld letselschade, dan kunnen de kosten hoog oplopen. Daarnaast zijn bovenstaande redenen onze motivatie om alleen het hoogste standaard bedrag voor jou te verzekeren. Wil je een aansprakelijkheidsverzekering voor particulieren afsluiten, neem dan gerust contact met ons op. Één telefoontje is al voldoende om dekking te regelen. Ook voor overige verzekeringen kun je bij ons terecht.

Bereken uw premie

Bereken

Schade melden

Schade formulier

Alle verzekeringen

Overzicht