Aansprakelijkheidsverzekering ZZP

Een aansprakelijkheidsverzekering zzp dekt het aansprakelijkheidsrisico van zelfstandig ondernemers die tijdens hun werk als zzp'er schade veroorzaken. Ook wanneer dit schade betreft die niet direct met je bedrijfsactiviteiten te maken heeft. Daarnaast ben je met de aansprakelijkheidsverzekering zzp ook verzekerd tegen kosten die voortvloeien uit niet-terechte aanspraken.

Aansprakelijkheid zzp’ers

Veel mensen hebben al een aansprakelijkheidsverzekering voor particulieren, waarom dan nog een extra aansprakelijkheidsverzekering voor zzp’ers? Als zelfstandige is het verstandig je ook zakelijk te verzekeren met een aansprakelijkheidsverzekering zzp. Want schade veroorzaakt tijdens het uitoefenen van je beroep is in een particuliere aansprakelijkheidsverzekering niet gedekt. Je kunt dan als zzp’er aansprakelijk worden gesteld.

Aansprakelijkheidsverzekering zzp verplicht?

In sommige beroepsgroepen is een aansprakelijkheidsverzekering zzp verplicht, bijvoorbeeld bij notarissen en financieel adviseurs. Voor andere beroepen geldt de verplichte verzekering niet. Echter kunnen de kosten bij een schadeclaim behoorlijk oplopen, zodanig dat het voortbestaan van je onderneming in gevaar komt. Bovendien ben je als zzp'er persoonlijk aansprakelijk voor de schulden van je bedrijf. Gaat je onderneming bij een grote schadeclaim failliet, dan wordt er ook beslag gelegd op je huis en beland je in de schuldsanering. Een aansprakelijkheidsverzekering zakelijk beschermt je tegen deze risico's.

Beroepsaansprakelijkheidsverzekering zzp

Als zelfstandig ondernemer kun je ook kiezen voor een beroepsaansprakelijkheidsverzekering zzp. Waar een aansprakelijkheidsverzekering zzp de kosten dekt bij materiële schade of letselschade, verzekert een beroepsaansprakelijkheidsverzekering zzp je ook tegen financiële schade. Een klant kan je namelijk aansprakelijk stellen voor gemiste inkomsten. Deze financiële schade kan bijvoorbeeld ontstaan door onjuist advies of een onjuiste handelswijze van een zzp'er. Heb je een bedrijf met personeel? Dan kun je ook kiezen voor een bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering. Ook letselschade bij personeel waarvoor jij verantwoordelijk bent of materiële schade die door personeel bij derden veroorzaakt wordt, is dan meeverzekerd.

Kosten aansprakelijkheidsverzekering zzp

Als zzp'er moet je alles zelf regelen, ook de aansprakelijkheidsverzekering. De kosten aansprakelijkheidsverzekering zzp kunnen soms een drempel zijn. Laat je niet direct ontmoedigen, de werkelijke kosten voor een aansprakelijkheidsverzekering zzp hangen sterk af van de branche waarin je werkzaam bent. Bovendien zijn de kosten voor een aansprakelijkheidsverzekering zzp aftrekbaar. Wil je een aansprakelijkheidsverzekering zzp afsluiten of weten wat voor jou de kosten aansprakelijkheidsverzekering zouden zijn? Neem dan gerust contact met ons op. Ook voor overige verzekeringen kun je bij ons terecht.

Bereken uw premie

Bereken

Schade melden

Schade formulier

Alle verzekeringen

Overzicht