Annuleringsverzekering

Annuleringsverzekering

Heeft u onlangs een reis geboekt en heeft u nog geen annuleringsverzekering? Sluit nu direct uw annuleringsverzekering af via De Digitale Tussenpersoon!

Waarom een annuleringsverzekering?
Deze verzekering dekt de kosten die verschuldigd zijn/blijven als de reis- of huurovereenkomst wordt geannuleerd ten gevolge van een onvoorziene bijzondere omstandigheid, opgetreden tijdens de verzekeringsduur. Ook gedekt is een afbrekingsvergoeding als de reis- of huurovereenkomst voortijdig wordt afgebroken door een gedekte omstandigheid. Alle personen die mee op vakantie gaan zijn verzekerd, de reis kan dus voor allen onderbroken worden mocht er één persoon iets overkomen.

Enkele voorbeelden zijn:
Overlijden, ernstige ziekte of ongeval-letsel van een van de reisgenoten;
Overlijden of in levensgevaar verkeren van 1ste of 2de graad familieleden of huisgenoten;
Zwangerschap van verzekerde of partner;
Het plotseling ter beschikking krijgen van een huurwoning, binnen 30 dagen voor aanvang van de reis;
Overlijden van een huisdier (hond/kat/paard) binnen 14 dagen voor aanvang van de reis;
Werkeloosheid van verzekerde na een vast dienstverband als gevolg van onvrijwillig ontslag;
Definitieve ontwrichting van het huwelijk van verzekerde, waarvoor een echtscheidingsprocedure in gang is gezet. Gelijk hieraan is het definitief ontwrichten van van een notarieel vastgelegd samenlevingscontract;
En nog veel meer.

Ook kan er van alles tijdens de reis gebeuren, denk hierbij aan de kosten die het afbreken van de reis met zich meebrengen. Ook deze zijn vergoed. Reden genoeg om de annuleringsverzekering niet te vergeten dus!

Bereken uw premie

Bereken

Schade melden

Schade formulier

Alle verzekeringen

Overzicht