Bestuurdersaansprakelijk- heidsverzekering

Om het privévermogen van bestuursleden te beschermen is er de bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering. Niet onbelangrijk, want ook bij wanbestuur van een enkele bestuurder kan het voltallige bestuur wegens 'slecht bestuur' worden aangesproken voor de geleden schade. Ook in het privévermogen. Een bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering beschermt je hiertegen.

Wat dekt een bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering?

Een bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering dekt vermogensschade als gevolg van een verwijtbare fout van het bestuur tijdens een zittingsperiode. Vermogensschade is een financieel nadeel zonder dat er sprake is van schade aan zaken en/of personen. De schade aan zaken en/of personen is namelijk verzekerd op een aansprakelijkheidsverzekering voor bedrijven (AVB). Niet alleen bestuurders, maar ook commissarissen kunnen gebruikmaken van deze verzekering. De polis biedt gewoonlijk werelddekking. Uitzondering zijn de aanspraken die zijn gebaseerd op het recht van de Verenigde Staten van Amerika, Canada en/of Australië.

Bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering verzekering tegen wanbestuur

Je hebt bij de bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering verzekering tegen wanbestuur, maar niet voor fouten die zijn gemaakt voor de ingangsdatum van de verzekering. Zo zijn er nog een aantal dekkingsbeperkingen: - milieuverontreiniging; - ongerechtvaardigde bevoordeling van verzekerde(n) en/of derden; - schade als gevolg van het niet tot stand brengen en/of in stand houden van een adequaat pakket verzekeringen ten behoeve van de rechtspersoon; - aansprakelijkheid die uitsluitend is gebaseerd op boete-, garantie-, vrijwaring- of ander beding van gelijke strekking; - rechtsvorderingen van een verzekerde op de rechtspersoon.

Bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering stichting, bv of overheidsorganisatie

Bij een bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering stichting zijn de kosten weer anders dan bij een bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering van een besloten vennootschap, of van een overheidsorganisatie. De precieze kosten van een bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering zijn daarom lastig te zeggen. De premie is sterk afhankelijk van het aantal verzekerden, de omvang, doelstellingen en complexiteit van de te verzekeren organisatie. Voor het vaststellen van de premie voor een bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering zijn gegevens nodig van de organisatie. Deze zijn te vinden in de jaarverslagen van de afgelopen drie jaar. Wil je een bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering afsluiten, neemt dan gerust contact met ons op. We kijken samen naar benodigde gegevens en sluiten een passende verzekering af. Ook voor overige verzekeringen kun je bij ons terecht.

Bereken uw premie

Bereken

Schade melden

Schade formulier

Alle verzekeringen

Overzicht