Disclaimer

Deze disclaimer is van toepassing op de website van De Digitale Tussenpersoon. Door deze website te bezoeken en/of de op of via deze website aangeboden informatie te gebruiken, verklaart u zich akkoord met de toepasselijkheid van deze disclaimer. Wij houden ons het recht voor deze disclaimer te wijzigen, zonder hiervan nadere aankondiging te doen.

Gebruik van de website
De informatie op deze website is uitsluitend bedoeld als algemene informatie. Er kunnen geen rechten aan de informatie op deze website worden ontleend. Wij gaan uiterst zorgvuldig om met de inhoud en samenstelling van deze website. Echter wij kunnen nimmer 100%  instaan voor de juistheid, volledigheid en actualiteit van de geboden informatie. Wij kunnen evenmin garanderen dat de website foutloos of zonder onderbrekingen functioneert.. 

Informatie gebruiken
De Digitale Tussenpersoon behoudt zich alle intellectuele eigendomsrechten en andere rechten voor met betrekking tot alle op of via deze website aangeboden informatie (waaronder alle teksten, grafisch materiaal en logo’s).

Privacy
Persoonsgegevens die u op deze website invult, worden uitsluitend gebruikt voor het doel waarvoor u deze heeft gegeven.

Toepasselijk recht
Op deze website en de disclaimer is het Nederlands recht van toepassing.