Inboedelverzekering

Met een inboedelverzekering verzeker je jouw spullen in en rond je huis tegen schade door storm, inbraak of brand. Dit zijn vaak onverwachte schades waarop niemand zit te wachten, maar die iedereen kunnen overkomen. Daarom is het fijn als je verzekerd bent, zodat je het schadebedrag terug kunt vorderen.

Wat dekt een inboedelverzekering?
Een inboedelverzekering dekt alle inboedel van je woonhuis, maar ook van bijgebouwen, zoals garages en schuren. Onder de inboedel valt alles wat in je huis staat. Denk aan meubels, elektrische apparaten, waardevolle spullen en meer. Schade die wordt veroorzaakt door catastrofes, zoals overstromingen, aardbevingen of oorlog, is standaard niet gedekt. Ook schade aan mobiele telefoons wordt vaak niet of nauwelijks gedekt.

Let op: een inboedelverzekering is niet hetzelfde als een opstalverzekering. Een opstalverzekering dekt alleen de schade aan je woonhuis en alle onroerend goederen. Oftewel, alles wat vastzit aan je huis, zoals stenen, dak en ramen.

Soorten inboedelverzekering
Een particuliere inboedelverzekering kent twee soorten dekkingen:

1)  De Extra Uitgebreide GevarenVerzekering (UGV+).
Hierbij is je inboedel verzekerd tegen:
- Brand, ontploffing, blikseminslag en olie-, rook en roetschade
- Schade door storm (windkracht 7 of harder)
- Vandalisme, inbraak en diefstal
- Waterschade via de begane grond
- Aanrijding en aanvaring, bijvoorbeeld een neerstortend vliegtuig
- Schroei-, smelt- en zengschade (door windvlagen)
- Herstelkosten aan waterleidingen
- Schade door omgevallen bomen, kranen en heistellingen
- Schade aan apparatuur, ontstaan door het uitvallen van elektriciteit

2) De all-risk-inboedelverzekering (van buitenkomende onheilen).
Hierbij is je inboedel verzekerd tegen:
- Alles wat door de UGV+ wordt gedekt
- Schade door van buiten komende onheilen die plotseling en onverwacht ontstaan

Om de inboedel van een bedrijfsgebouw te verzekeren, sluit je een inventarisverzekering af.
 
Inboedelverzekering verzekerde som
Om de verzekerde som vast te stellen voor je inboedelverzekering is het aan te raden om een inboedelwaardemeter in te vullen. Met deze meter stel je de waarde van je inboedel vast. Na inlevering van deze inboedelwaardemeter geven de meeste verzekeraars garantie tegen onderverzekering. Zo weet je zeker dat je de juiste som verzekerd en niet voor verrassingen komt te staan in geval van schade.
 
Kosten inboedelverzekering
De kosten van je inboedelverzekering zijn afhankelijk van de dekking die je kiest: een UGV+ of all-risk. De waarde van je inboedel bepaalt mede de kosten die je betaalt. Daarnaast wordt de hoogte van je premie bepaald door onder andere:
- De hoogte van je eigen risico
- Woonplaats
- Je gezinssituatie: alleenstaand, samenwonend, met kinderen
- Je type woning 

Bereken direct de premie van je inboedelverzekering

Inboedel verzekeren huis buitenland
In Nederland kun je ook een inboedelverzekering afsluiten voor spullen in een woonhuis in het buitenland. Bij ons kun je inboedelverzekeringen afsluiten voor woningen in Spanje. Wij adviseren je en helpen met het afsluiten van de juiste inboedelverzekering. Voor meer informatie neem je vrijblijvend contact met ons op.

Bereken uw premie

Bereken

Schade melden

Schade formulier

Alle verzekeringen

Overzicht