Inboedelverzekering

Wat dekt een inboedelverzekering?
Een inboedelverzekering dekt schade aan de inboedel van een woonhuis (bestemd voor particulier gebruik). De gedekte gevaren staan in de voorwaarden van de betreffende verzekeringsmaatschappij uitgebreid beschreven.

Wat is er dan allemaal verzekerd?
Er zijn voor een particuliere inboedelverzekering drie soorten dekkingen:

Uitgebreide gevarenverzekering (UGV):
- Brand
- Ontploffing
- Blikseminslag
- Olie-, rook- en roetschade
- Storm (14 meter per seconde, windkracht 7 of harder)
- Inbraak en diefstal
- Diverse vormen van waterschade
- Aanrijding en aanvaring
- Vandalisme

Extra uitgebreide gevarenverzekering (UGV+):
Naast de dekking van de UGV dekt deze verzekering ook nog onderstaande punten.
- Schroei-, smelt- en zengschade;
- Schade door neerslag die via de begane grond/openbare weg is binnengestroomd;
- Herstelkosten aan waterleidingen;
- Schade aan inhoud van koelkasten en vriezers t.g.v. het uitvallen van elektra.
- Rellen, relletjes en opstootjes
- Omvallen van bomen, kranen en heistellingen

Van buitenkomende onheilen (een soort all-risk). Deze dekking voegt het volgende toe aan de extra uitgebreide gevarenverzekering:
- Enig ander van buiten komend onheil dat beschadiging veroorzaakt, die plotseling en onverwacht ontstaat.
Voor deze dekking is meestal een eigen risico in de polis opgenomen, ook wordt steeds vaker schade aan de mobile telefoon niet of beperkt vergoed. Om deze problemen het hoofd te bieden, zijn alle verzekeraars bezig om dit meer en meer aan banden te leggen, ieder op zijn eigen manier.

Naast de inboedel van het woonhuis zelf, is ook de inboedel van bijgebouwen, schuren, schuttingen e.d. mee verzekerd. Uitgesloten blijven oorzaken met een catastrofe-achtig karakter, zoals oorlogssituaties, atoomkernreacties en overstroming.

Hoe de verzekerde som vast te stellen?
Het is aan te raden de waarde vast te stellen door middel van het invullen van een inboedelwaardemeter. Na inlevering van deze waardemeter geven de meeste verzekeraars garantie tegen onderverzekering. U heeft dus altijd de juiste waarde verzekerd!

Heeft u een woning in Spanje? Ook dan kunnen wij helpen met het afsluiten van de juiste verzekeringen, neem contact met ons op.

Bereken uw premie

Bereken

Schade melden

Schade formulier

Alle verzekeringen

Overzicht