Inventarisverzekering

Met een inventarisverzekering is je bedrijfsinventaris verzekerd tegen schade door storm, inbraak of brand. Onder je inventaris verstaan we goederen, voorraden, machines en apparatuur die zich in het pand bevinden waar je werkzaam bent. Bijvoorbeeld een kantoor, bedrijfsverzamelgebouw, fabriek of winkel. Ook kasgeld valt onder je inventaris. Daarom is het fijn als je verzekerd bent, zodat je het schadebedrag terug kunt vorderen.

Wat dekt een inventarisverzekering?
Een inventarisverzekering dekt schade aan je inventaris als gevolg van:

- Brand, ontploffing, blikseminslag en olie-, rook en roetschade
- Schade door storm (windkracht 7 of harder)
- Vandalisme, inbraak en diefstal
- Waterschade via de begane grond
- Aanrijding en aanvaring, bijvoorbeeld een neerstortend vliegtuig
- Schroei-, smelt- en zengschade (door windvlagen)
- Herstelkosten aan waterleidingen
- Schade door omgevallen bomen, kranen en heistellingen
- Schade aan apparatuur, ontstaan door het uitvallen van elektriciteit

Schade die wordt veroorzaakt door catastrofes, zoals overstromingen, aardbevingen of oorlog, is standaard niet gedekt. Ook schade door opzet wordt niet vergoed.

Bedrijfsschadeverzekering
Een inventarisverzekering dekt geen schades van buitenkomende onheilen die plotseling en onverwacht ontstaan, zoals een particuliere inboedelverzekering wel doet. Wij raden daarom aan om een inventarisverzekering aan te vullen met een bedrijfsschadeverzekering die bedrijfsschade vergoed. Als gevolg van schade aan je inventaris komt je bedrijfsvoering vaak ook gedeeltelijk stil te liggen, terwijl vaste lasten blijven doorlopen. Doordat je minder omzet of productie kunt draaien, loop je brutowinst mis. Dit wordt met een bedrijfsschadeverzekering vergoed.
 
Inventarisverzekering verzekerde som
De verzekerde som van de inventarisverzekering is de hoogte van de nieuwwaarde van je inventaris. Wij raden aan deze nieuwwaarde vast te laten stellen. Dat kan door middel van taxatie. Zo voorkom je onderverzekering.
 
Kosten inventarisverzekering
De kosten van je inventarisverzekering zijn afhankelijk van de dekking die je kiest. De waarde van je inventaris bepaalt mede de kosten die je betaalt. Daarnaast wordt de hoogte van je premie bepaald door onder andere:
- De hoogte van je eigen risico
- Locatie van het bedrijf
- Je bedrijfssituatie: beroep, grootte bedrijf
 

Bereken uw premie

Bereken

Schade melden

Schade formulier

Alle verzekeringen

Overzicht