Opstalverzekering bedrijfsgebouw

Onverwachte schades door storm, brand of een inbraak? Ook een bedrijfsgebouw, kantoor of winkel loopt deze risico’s. Een opstalverzekering bedrijfsgebouw, oftewel een zakelijke opstalverzekering, dekt deze onverwacht opgelopen schades.

Wat dekt een opstalverzekering bedrijfsgebouw?
Een opstalverzekering bedrijfsgebouw dekt schades aan je bedrijfsgebouw, kantoor of winkel. Daarin is alles verzekerd wat aard- en nagelvast zit. Oftewel, alles wat niet zonder breek- of sloopwerk uit je pand verwijderd kan worden. Ook eventuele zonnepanelen, bijgebouwen en terreinafscheidingen zijn meeverzekerd. De fundering is niet automatisch meeverzekerd. Wij raden altijd aan om deze wel te verzekeren. De kans op schade aan de fundering is klein, maar is er schade? Dan lopen de kosten vaak hoog op. Schades veroorzaakt door catastrofes, zoals overstromingen, aardbevingen of oorlog, worden niet gedekt. Wil je ook de inventaris van je bedrijfsgebouw verzekeren? Dat kan met een inventarisverzekering.

Verzekerd in een zakelijke opstalverzekering
In een zakelijke opstalverzekering voor bedrijfsgebouwen is het volgende verzekerd:
- Brand, ontploffing, blikseminslag en olie-, rook en roetschade
- Schade door storm (windkracht 7 of harder)
- Vandalisme, inbraak en diefstal
- Waterschade via de begane grond
- Aanrijding en aanvaring, bijvoorbeeld een neerstortend vliegtuig
- Schroei-, smelt- en zengschade (door windvlagen)
- Herstelkosten aan waterleidingen
- Schade door omgevallen bomen, kranen en heistellingen
- Schade aan apparatuur, ontstaan door het uitvallen van elektriciteit

Aanvullende verzekeringen bedrijfsgebouwen
Een opstalverzekering bedrijfsgebouw dekt geen schades van buitenkomende onheilen, zoals een opstalverzekering woonhuis wel doet. Wij raden daarom aan om een opstalverzekering voor een bedrijfsgebouw aan te vullen met bijvoorbeeld een aansprakelijkheidsverzekering die schade door toedoen van derden dekt. Of met een aparte verzekering die schade aan beletterd glas of lichtreclame dekt.
 
Opstalverzekering verzekerde som
De verzekerde som van de opstalverzekering is de hoogte van de herbouwwaarde; het totaalbedrag waarvoor het bedrijfsgebouw kan worden herbouwd in dezelfde staat. Wij raden aan deze herbouwwaarde vast te laten stellen. Dat kan door middel van taxatie. Zo voorkom je onderverzekering.
 
Kosten opstalverzekering bedrijfsgebouw
De herbouwwaarde van het bedrijfsgebouw bepaalt mede de kosten die je betaalt. Daarnaast wordt de hoogte van je premie bepaald door onder andere:
- De branche waarin je bedrijf opereert
- De ligging van het gebouw: industrieterrein, woonwijk, winkelstraat of bedrijfsverzamelgebouw
- Onderhoudsstaat van het bedrijfsgebouw
- De materialen waarvan het gebouw is gemaakt

Bereken direct de premie van je opstalverzekering bedrijfsgebouw

Is een opstalverzekering bedrijfsgebouw verplicht?
Een opstalverzekering voor een bedrijfsgebouw is niet officieel verplicht. Veel hypotheekverstrekkers eisen wel een opstalverzekering wanneer je een hypotheek wil afsluiten voor de financiering van het pand. Zo kunnen zij risico’s uitsluiten.
 
Opstalverzekering verhuurd bedrijfspand
Let op je verzekering wanneer je een bedrijfspand verhuurt. Zorg dat je verzekeraar hiervan op de hoogte is en dat dit op de polis vermeld staat. Vaak hebben de activiteiten van de huurder effect op de hoogte van de premie. Probeer preventiemaatregelen ook altijd in het huurcontract op te nemen. Als de huurder het pand verbouwt, dan moet de huurder voor deze toegevoegde waarde aan het pand zelf een opstalverzekering afsluiten. Dit wordt het verzekeren van het huurdersbelang genoemd.
 
Heb je meer vragen over het afsluiten van een opstalverzekering voor een bedrijfsgebouw? Neem gerust contact met ons op.

 
 

Bereken uw premie

Bereken

Schade melden

Schade formulier

Alle verzekeringen

Overzicht