Opstalverzekering

Wat is en wat dekt een opstalverzekering? (ook wel woonhuisverzekering genoemd)
Kent u de beelden van oud en nieuw? Een woning waar de vlammen uitslaan. Een opstalverzekering is een must voor iedere huiseigenaar. Een opstalverzekering dekt schade aan een opstal. Voor particulieren is dat meestal het woonhuis (bestemd voor particulier gebruik), maar dit kan ook een recreatiewoning zijn. De gedekte gevaren worden in de voorwaarden van de betreffende verzekeringsmaatschappij genoemd.

Wat is er dan allemaal verzekerd?
Er zijn voor een particuliere opstalverzekering drie soorten dekkingen:

Uitgebreide gevarenverzekering (UGV):
- Brand
- Ontploffing
- Blikseminslag
- Olie-, rook- en roetschade
- Storm (14 meter per seconde, windkracht 7 of harder)
- Inbraak en diefstal
- Diverse vormen van waterschade
- Aanrijding en aanvaring
- Vandalisme

Extra uitgebreide gevarenverzekering (UGV+):
Naast de dekking van de UGV dekt deze verzekering ook nog onderstaande punten.
- Schroei-, smelt- en zengschade;
- Schade door neerslag die via de begane grond/openbare weg is binnengestroomd;
- Herstelkosten aan waterleidingen;
- Schade aan inhoud van koelkasten en vriezers t.g.v. het uitvallen van elektra.
- Rellen, relletjes en opstootjes
- Omvallen van bomen, kranen en heistellingen

Van buitenkomende onheilen (een soort all-risk). Deze dekking voegt het volgende toe aan de extra uitgebreide gevarenverzekering:
- Enig ander van buiten komend onheil dat beschadiging veroorzaakt, die plotseling en onverwacht ontstaat.

Voor deze dekking is meestal wel een klein eigen risico in de polis opgenomen.

Naast de opstal dienende tot het woonhuis zelf, zijn ook bijgebouwen, schuren, schuttingen e.d. mee verzekerd. Dit geldt ook voor tuinaanleg. Fundamenten zijn niet altijd automatisch meeverzekerd, wat tegenwoordig wel aan te raden is.

Uitgesloten blijven oorzaken met een catastrofe-achtig karakter, zoals oorlogssituaties, atoomkernreacties en overstroming.

Hoe de verzekerde som vast te stellen?
De verzekering wordt/is aangegaan op basis van herbouwwaarde. Het is aan te raden deze herbouwwaarde vast te stellen door middel van het invullen van een herbouwwaardemeter. De meeste verzekeraars hebben zo hun eigen herbouwwaardemeter. Maar er is ook een algemene, die zeer gedetailleerd is en voor elke opstal (dienende tot particulier gebruik) geschikt is in te vullen. Dus ook voor vereniging van eigenaren! Na inlevering van de herbouwwaardemeter geven de meeste verzekeraars garantie tegen onderverzekering. U heeft dus altijd de juiste waarde verzekerd!

Heeft u een woning in Spanje? Ook dan kunnen wij helpen met het afsluiten van de juiste verzekeringen, neem contact met ons op.

Bereken uw premie

Bereken

Schade melden

Schade formulier

Alle verzekeringen

Overzicht